Pro školy a školky

Celá platforma je vyhotovena ve verzi pro užití ve výchově-vzdělávacích zařízeních a to především v Základních a Mateřských školách jako doplňující didaktická pomůcka pro výuku dopravní výchovy. Program je vytvořen v souladu s metodikou MD 2008, Identifikační kód CEZ 04499457501.

 

Účel a obsah

Ministerstvo Školství Mládeže a Tělovýchovy rozpoznalo nutnost přivést děti k dopravní výchově a zařadili dopravní výuku do osnov základních škol od 01.09.2013. Nicméně, učební osnovy a pomůcky zatím nebyly dostatečně rozvinuty a navíc úplně opomíjí děti předškolního věku, kde je riziko největší.

 

Portál DopravniSkola.cz je tedy ideální pomůckou, kde učitelé a vychovatelé mohou získat přístup k odborně připravenému výukovému obsahu. Obsah je tvořen naučnými didaktickými videy, kde je látka dětem poskytnuta formou zábavného příběhu a postaviček se kterými se mohou stotožnit. Jedná se tedy o velmi přirozenou formu výuky, kdy děti podvědomě a automaticky získávají potřebné návyky.

 

Projekt Dopravní Škola, prezentován v rámci portálu, byl připraven ve spolupráci s BESIPem, pedagogy a odbornými poradci. Celý výukový kurz je rozdělen do několika lekcí a doplněn audio stopami i pro ty nejmenší, kteří ještě neumí číst a psát. Každá lekce se zabývá jinou problematikou silničního provozu a zábavnou formou učí děti správným návykům v silničním provozu. 

 

K dispozici jsou následující lekce:

1. Chodci
2. Viditelnost
3. Značky I.
4. Značky II.
5. Kola I.
6. Kola II.
7. Cestujeme MHD
8. Cestujeme autem
 

Každá lekce je doplněna o kvíz, který ověřuje nabité znalosti Vašich žáků a svěřenců. Některé lekce mají připraven zábavný videoklip, který se přímo týká dané problematiky a tak díky jednoduchému a "chytlavému" textu dochází k upevnění probírané látky.

 

Lekce jsou časově rozděleny následovně:

  • Výuková lekce: zhruba 10 až 15 minut
  • Kvízy: zhruba 3 minuty
  • Videoklip s písničkou: zhruba 3 minuty

Učitel má možnost si každé video pozastavit, vrátit a přehrát znovu. Toto mu umožní jednoduché zopakování dané látky, či zdůraznit jednotlivé pasáže.

 

Získejte Dopravní Školu a další tři výukové programy

Dopravní Školu a dále programy AktivníDeváťák.cz (Matematika pro ZŠ), Monkey English School (Angličtina pro ZŠ) a MazanáOpice.cz (Finanční gramotnost pro ZŠ) můžete získat již za 180 Kč měsíčně vč. daní. 

Pro více informací a objednávku navštivte www.invyuka.cz.