Pro školy a školky

Celá platforma je vyhotovena ve verzi pro užití ve výchově-vzdělávacích zařízeních a to především v Základních a Mateřských školách jako doplňující didaktická pomůcka pro výuku dopravní výchovy. Program je vytvořen v souladu s metodikou MD 2008, Identifikační kód CEZ 04499457501.

 

Účel a obsah

Ministerstvo Školství Mládeže a Tělovýchovy rozpoznalo nutnost přivést děti k dopravní výchově a zařadili dopravní výuku do osnov základních škol od 01.09.2013. Nicméně, učební osnovy a pomůcky zatím nebyly dostatečně rozvinuty a navíc úplně opomíjí děti předškolního věku, kde je riziko největší.

 

Portál DopravniSkola.cz je tedy ideální pomůckou, kde učitelé a vychovatelé mohou získat přístup k odborně připravenému výukovému obsahu. Obsah je tvořen naučnými didaktickými videy, kde je látka dětem poskytnuta formou zábavného příběhu a postaviček se kterými se mohou stotožnit. Jedná se tedy o velmi přirozenou formu výuky, kdy děti podvědomě a automaticky získávají potřebné návyky.

 

Projekt Dopravní Škola, prezentován v rámci portálu, byl připraven ve spolupráci s BESIPem, pedagogy a odbornými poradci. Celý výukový kurz je rozdělen do několika lekcí a doplněn audio stopami i pro ty nejmenší, kteří ještě neumí číst a psát. Každá lekce se zabývá jinou problematikou silničního provozu a zábavnou formou učí děti správným návykům v silničním provozu. 

 

K dispozici jsou následující lekce:

1. Chodci
2. Viditelnost
3. Značky I.
4. Značky II.
5. Kola I.
6. Kola II.
7. Cestujeme MHD
8. Cestujeme autem
 

Každá lekce je doplněna o kvíz, který ověřuje nabité znalosti Vašich žáků a svěřenců. Některé lekce mají připraven zábavný videoklip, který se přímo týká dané problematiky a tak díky jednoduchému a "chytlavému" textu dochází k upevnění probírané látky.

 

Lekce jsou časově rozděleny následovně:

  • Výuková lekce: zhruba 10 až 15 minut
  • Kvízy: zhruba 3 minuty
  • Videoklip s písničkou: zhruba 3 minuty

Učitel má možnost si každé video pozastavit, vrátit a přehrát znovu. Toto mu umožní jednoduché zopakování dané látky, či zdůraznit jednotlivé pasáže.

 

Spolupráce se školami a školkami

V případě dohody o spolupráci o využití tohoto portálu pro potřeby Matřeřské Školy nebo Základní Školy, získá škola neomezený přístup do celého systému. Veškeré lekce, kvízy a písničky budou k dispozici neomezeně pro početně neomezené monožství přehrání po celou dobu trvání dohody o užívání.

K dispozici je pouze on-line verze, kde je obsah "streamován" z centrálního serveru a pro přehrání obsahu je třeba aktivní internetové připojení a přístupové údaje dané instituce.

Minimální technické požadavky pro bezproblémové fungování jsou:

  • Prohlížeč: Internet Exploler 9 a vyšší, nebo Firefox 24.0 a vyšší, nebo Google Chrome 30 a vyšší, Safari 9 a vyšší (v ostatních prohlížečích není možno zaručit správnou funkčnost)
  • Operační systém: Windows Vista a vyšší, nebo Mac OS X 10.7 a vyšší 
  • Alespoň 1 GB volného místa na disku
  • Alespoň 512 MB RAM
  • Rychlost internetového připojení alespoň 512Kbps na jedno souběžné přehrávání

Hlavním přínosem této formy zpracování je, že pro výuku není třeba žádných fyzických nosičů jako jsou CD nebo DVD. Jakýkoli počítač (viz specifikace výše) s přístupem na Internet a s napojením na audiovizuální techniku jako jsou projektor, velká obrazovka, projektor či interaktivní tabule plně postačí. Program funguje i na mobilních zařízeních jako jsou chytré telefony a tablety. Další výhodou je to, že kterákoli lekce je k dispozici kdykoli pro kteroukoli třídu. Učitelé si tak mohou plánovat výuku bez ohledu na harmonogram hodin a potřeby ostatních tříd.

 
 

Jak se přihlásit

Dříve než se rozhodnete uzavřít smluvní vztah o spolupráci a užívání obsahu tohoto portálu se můžete přesvědčit, zda je pro Vaše potřeby vhodný prostřednictvím ukázky, která je volně k dispozici na hlavní stránce portálu. Ukázka trvá zhruba 3 minuty a obsahuje několik ukázek z výukové lekce a kvízu.

Pro neomezený přístup k plnému obsahu všech sekcí je nutno uzavřít smluvní vztah a zakoupit si uživatelské oprávnění pro školy. Vzhledem k tomu, že každá škola má jiné možnosti a jiný počet žáků, snažíme se školám vyjít vstříc a stanovit adekvátní cenu k přidané hodnotě, kterou tento program pro danou školu přináší. Prosíme kontaktujte nás - pokusíme se maximálně vyjít vstříc Vaším možnostem a potřebám.

Během pár minut od nás obdržíte registrační email. Tam si odkontrolujete zkladní údaje o Vaší škole a nabízené spolupráci. Tento email obsahuje i proklik na stránku, kde si budeme moci zvolit heslo k užívání programu. Program Vám začně fungovat okamžitě po nastavení hesla - nemusíte tedy na nic čekat a program můžete začít používat pro výuku okamžitě.